Artykuły

OPIS DZIAŁANIA PROSTOWNIKA Z MIKROPROCESOREM

OPIS DZIAŁANIA PROSTOWNIKA Z MIKROPROCESOREM

24 grudnia 2013, 09:52

Prostowniki ze sterownikiem mikroprocesorowym, zaliczane do grupy prostowników inteligentnych ( "smart" ), stanowią najnowszą i najnowocześniejszą linię prostowników. Przeznaczone są one do szybkiego, bezpiecznego i precyzyjnego ładowania akumulatorów ołowiowych zarówno standardowych, jak i bezobsługowych wapniowych i żelowych, wykonanych w technologii AGM, VRLA itp.

Dzięki zastosowaniu sterownika mikroprocesorowego wraz z unikatowym, oryginalnym programem ładowania akumulatora uzyskano szereg właściwości eksploatacyjnych dotychczas zupełnie nieosiągalnych w prostownikach tradycyjnych, standardowych, bez "elektroniki" m. in.:

Uwaga: parametry podano dla akumulatorów 12 V, dla akumulatorów 24 V - należy je pomnożyć przez 2.

1.- możliwość bezpiecznego ładowania akumulatora bez konieczności jego odłączania od instalacji elektrycznej samochodu, dzięki następującym rozwiązaniom:

- po wykryciu akumulatora prostownik włącza ładowanie z opóźnieniem 3 sekund,

- stabilizacji napięcia ładowania na wartości albo 15.8 albo 14.5 V - wybierane przełącznikiem,

- odłączenie prostownika może nastąpić przy zgaszonej diodzie "Ładowanie" lub tradycyjnie poprzez odłączenie prostownika od sieci 230 V, w obu przypadkach nie występują przepięcia, najbardziej groźne zjawisko dla instalacji elektrycznej samochodu,

2. możliwość ładowania wszystkich typów akumulatorów, rodzaj akumulatora wybiera się przełącznikiem "Ca/Gel" (dotyczy prostowników z serii MTM)

- poz. Ca - akumulatory wapniowe Ca, otwarte ( z koreczkami ), standardowe,

- poz. Gel - akumulatory żelowe Gel, AGM, VRLA, zamknięte ( bez koreczków ), bezobsługowe, tryb pracy buforowej.

Ten sam przełącznik służy jednocześnie do przełączania trybu pracy ładowanie szybkie ( "Cyclic" ) i ładowanie podtrzymujące ( "Standby" ).

3. - stabilizację napięcia ładowania:

poz. Ca - 15.8 V, tylko ta wartość zabezpiecza akumulatory przed zjawiskiem zasiarczenia cel,

poz. Gel - 14.5 V, zabezpiecza akumulatory żelowe przed utratą pojemności ( zamianą elektrolitu w wodę ),

ponadto cecha ta pozwala na ładowanie akumulatorów o mniejszej pojemności prostownikiem przeznaczonym nominalnie dla akumulatorów o większej pojemności, poprzez automatyczne ograniczenie aktualnej wartości prądu ładowania z chwilą wykrycia faktu osiągnięcia napięcia stabilizacji, oraz uniezależnia parametry ładowania od zmian wartości napięcia sieci energetycznej 230 V,

4.- stabilizację prądu ładowania: sterownik ogranicza prąd ładowania do wartości ustawionej fabrycznie, zgodnie z deklarowanymi parametrami prostownika, co pozwala na bezpieczne ładowanie akumulatorów o pojemności większej od optymalnej dla danego typu prostownika, przy czym należy liczyć się jedynie z wydłużeniem czasu ładowania,

5. - jednokrotną fazę gazowania akumulatora w celu wymieszania się elektrolitu, co powoduje znaczne przedłużenie żywotności akumulatora poprzez wyeliminowanie zjawiska parowania wody destylowanej ( w poz. Gel. - gazowanie wyeliminowano całkowicie ), przy czym fakt wykonania fazy gazowania jest pamiętany ( do chwili odłączenia krokodylków ) i przy pracy buforowej nie jest powtarzany,

6. - soft-start prądu ładowania, czyli stopniowe narastanie prądu ładowania, co przy bardzo rozładowanych akumulatorach zabezpiecza przed wypadaniem warstwy czynnej pasty ołowiowej z kratek,

7. - automatyczne odsiarczanie akumulatora, zastosowany sposób ładowania - ładowanie pulsacyjne - powoduje automatyczne odsiarczanie płytek ogniw, zwłaszcza w zakresie niskich ( od 3 do 10.5 V ) napięć akumulatora,

8.- automatyczne odłączanie ładowania po wykryciu rzeczywistego stanu końca ładowania, czyli wówczas, kiedy napięcie na akumulatorze w ostatniej sekundzie przerwy w ładowaniu wynosi co najmniej 13.8 V,

9.- ponowne włączenie ładowania, po wykryciu spadku napięcia na ładowanym akumulatorze do wartości 13.6 V,

10.- automatyczną regulację prądu ładowania podczas stabilizacji napięcia akumulatora, sterownik zmniejsza prąd ładowania tak, aby nie przekroczyć stabilizowanej wartości napięcia, 15.8 V ( "Ca") albo 14.5 V ( "Gel"),

11.- zabezpieczenie termiczne 3-progowe 2 - punktowe: tyrystory i transformator sieciowy,

12.- wymuszone chłodzenie prostownika poprzez zastosowanie wentylatora, co pozwala na zwiększenie maksymalnej wartości prądu ładowania a tym samym skrócenie czasu ładowania akumulatora, (nie dotyczy prostownika MTM 12-8)

13.- odporność na zwarcia krokodylków i zamianę polaryzacji - prostownik "nie iskrzy" przy zwieraniu krokodylków,

14.- realizację pracy buforowej - nie trzeba odłączać prostownika od akumulatora bezpośrednio po zakończeniu ładowania ( prostownik podłączony do akumulatora stale mierzy napięcie na jego zaciskach i automatycznie wyłącza a po stwierdzeniu spadku napięcia ponownie włącza proces ładowania ),

15.- prostotę obsługi oraz czytelną sygnalizację stanu pracy prostownika - misją firmy SEMI ELEKTRONIK jest maksymalne zautomatyzowanie procesu ładowania akumulatorów. Uważamy, na podstawie wieloletnich doświadczeń, zarówno własnych i naszych klientów, jak i sprzedawców i producentów akumulatorów, że ingerencja użytkownika w proces ładowania akumulatorów jest, w większości przypadków, szkodliwa dla trwałości nowoczesnych akumulatorów, zwłaszcza wapniowych i żelowych. Z tego względu z zasady nie produkujemy prostowników wyposażonych w jakiekolwiek potencjometry i przełączniki.

 

źródło: semi.com.pl

Czytaj także:

YU-Power: Nowoczesna ładowarka akumulatorów

16 kwietnia 2017, 12:59 YU-Power: Nowoczesna ładowarka akumulatorów

Całkowicie zautomatyzowany 7 etapowy proces ładowania, zapewniający optymalne ładowanie standardowych akumulatorów oraz wykonanych w technologii AGM i żelowych.

Muzeum Akumulatorów Będzin

11 kwietnia 2017, 18:43 Muzeum Akumulatorów Będzin

Na spotkanie z Robertem i Agatą Hendzel w Będzinie umawiałem się blisko 2 lata. Często terminy w jakich mogłem odwiedzić ich muzeum kolidowały z podróżami, które dość często odbywają globtroterzy z Bat Profi.

Cykl: Pionierzy polskiej branży akumulatorowej

25 marca 2017, 12:59 Cykl: Pionierzy polskiej branży akumulatorowej

Mamy instalację, która jest nowości nie tylko w Polsce ale i Europie. Służy do produkcji proszku bez konieczności topienia ołowiu. Chodzi o ten proces, gdzie powstają cylinderki, które trafiają do młyna.