Porady

Odkręcanie zakrętek akumulatora

Odkręcanie zakrętek akumulatora

Jeżeli podczas ładowania zapewnimy tzw. stabilizację napięcia ładowania (nieprzekraczającą 14,4 V) odkręcenie korków nie jest potrzebne.

W każdym innym wypadku udrożnienie akumulatora przez odkręcenie korków jest konieczne ze względu na wydzielanie wodoru i tlenu, tworzących wybuchową mieszankę.

Ich koncentracja w nieudrożnionym akumulatorze grozi eksplozją baterii.

Pamiętajmy też koniecznie o wentylacji pomieszczenia, w którym ładowany jest akumulator, ponieważ nagromadzenie w nim mieszkanki wodoru i powietrza może spowodować wybuch przy nawet jednej iskrze.

źródło: akumulator.pl (tu)

Czytaj także:

Jak naładować akumulator

Prostownik podłączyć do akumulatora w ten sposób, że kabelek czerwony do plusa akumulatora, a kabelek czarny (czasem niebieski) do minusa akumulatora. Następnie prostownik podłączamy do gniazdka w ścianie (230V). Czas ładowania to...

Regeneracja zasiarczonego akumulatora

Regeneracja zasiarczonego akumulatora

Regeneracja akumulatorów kwasowo-ołowiowiowych doprowadzonych do trwałego zasiarczenia płyt jest bardzo mało realna. Proste do rekonstrukcji jest np. rozwarstwienia elektrolitu ? wystarczy zapewnić elektryczne mieszanie elektrolitu.