O prostowniku

Ogólne zasady ładowania akumulatorów

Ogólne zasady ładowania akumulatorów

Ładowanie akumulatorów polega na dostarczeniu do akumulatora odpowiedniej ilości ładunku elektrycznego w postaci wyprostowanego prądu elektrycznego ( "prądu stałego" ). Odbywa się to za pomocą procesu nazywanego ładowaniem akumulatora. Poglądowo proces ten przedstawiono na rysunku obok.

Pokazano dwie sinusoidy - jedną J ład. ilustrującą przebieg prądu ładowania i drugą U tętn. obrazującą aktualne napięcie na zaciskach akumulatora oraz prostą U akumulatora.

Prąd do akumulatora płynie wówczas, kiedy napięcie chwilowe sinusoidy napięcia wyjściowego transformatora przekracza aktualne napięcie U akumulatora panujące na zaciskach ładowanego akumulatora. Gdybyśmy podłączyli oscyloskop do zacisków rezystora włączonego w szereg w obwód ładowania zobaczymy przebieg opisany sinusoidą J ład. Amplituda tej sinusoidy, czyli maksymalny prąd ładowania zależy od stopnia rozładowania akumulatora oraz mocy i napięcia transformatora prostownika.

Pole powierzchni między U akum. a sinusoidą J ład. obrazuje wartość prądu ładowania. W procesie ładowania prosta U akum., czyli napięcie na zaciskach akumulatora przesuwa się ku górze ( "rośnie" ) zmniejszając to pole, czyli zmniejsza się automatycznie prąd ładowania akumulatora.

Kiedy podłączymy oscyloskop do zacisków akumulatora ujrzymy przebieg opisany obwiednią U tętn. ( tętnień ). Są to wahania aktualnej wartości napięcia na zaciskach akumulatora. Amplituda przebiegu napięcia U tętn. powinna być jak najniższa a teoretycznie nie powinno być jej wcale. Im jest ona wyższa, tym akumulator jest gorszy - ma większą tzw. oporność wewnętrzną, a tym samym gorsze zdolności rozruchowe - zbyt dużo energii pochłania na własne potrzeby i zbyt mało oddaje do przyłączonego odbiornika. (Niektóre testery akumulatorów wykorzystują w swoich pomiarach to zjawisko.)

Do ładowania akumulatorów służą urządzenia zwane prostownikami. Pod względem zastosowanych elementów elektrycznych służących do zamiany prądu zmiennego na prąd wyprostowany, dzielą się one na prostowniki diodowe - w których elementem prostującym są diody półprzewodnikowe - i prostowniki tyrystorowe - w których elementem prostującym są diody sterowane, znane bardziej jako tyrystory.

źródło: semi.com.pl

Czytaj także:

PROSTOWNIK

Prostownik jest to element lub zestaw elementów elektronicznych służący do zamiany napięcia przemiennego na napięcie jednego znaku, które po dalszym odfiltrowaniu może być zmienione na napięcie stałe.

Prostownik ze sterownikiem mikroprocesorowym

Prostowniki ze sterownikiem mikroprocesorowym, zaliczane do grupy prostowników inteligentnych ( "smart" ), stanowią najnowszą i najnowocześniejszą linię prostowników produkcji naszej firmy. Przeznaczone są one do szybkiego,...

Ładowanie akumulatora II

Jest to wartość prądu przepływającego przez akumulator podczas ładowania. Zależnie od metody i etapu ładowania stosuje się prądy o różnych wartościach. Określa się je jako część pojemności dwudziestogodzinnej

Ładowanie akumulatora

Ładowanie akumulatora

Akumulator może być ładowany tylko prądem stałym, z tym, że zacisk oznaczony (+) źródła napięcia łączy się z zaciskiem (+) akumulatora, natomiast zacisk (-) źródła napięcia z zaciskiem (-) akumulatora.