O prostowniku

PROSTOWNIK

Prostownik jest to element lub zestaw elementów elektronicznych służący do zamiany napięcia przemiennego na napięcie jednego znaku, które po dalszym odfiltrowaniu może być zmienione na napięcie stałe.

źródło: wikipedia

Czytaj także:

Ogólne zasady ładowania akumulatorów

Ogólne zasady ładowania akumulatorów

Ładowanie akumulatorów polega na dostarczeniu do akumulatora odpowiedniej ilości ładunku elektrycznego w postaci wyprostowanego prądu elektrycznego ( "prądu stałego" ).

Prostownik ze sterownikiem mikroprocesorowym

Prostowniki ze sterownikiem mikroprocesorowym, zaliczane do grupy prostowników inteligentnych ( "smart" ), stanowią najnowszą i najnowocześniejszą linię prostowników produkcji naszej firmy. Przeznaczone są one do szybkiego,...

Ładowanie akumulatora II

Jest to wartość prądu przepływającego przez akumulator podczas ładowania. Zależnie od metody i etapu ładowania stosuje się prądy o różnych wartościach. Określa się je jako część pojemności dwudziestogodzinnej

Ładowanie akumulatora

Ładowanie akumulatora

Akumulator może być ładowany tylko prądem stałym, z tym, że zacisk oznaczony (+) źródła napięcia łączy się z zaciskiem (+) akumulatora, natomiast zacisk (-) źródła napięcia z zaciskiem (-) akumulatora.