Regulamin Portalu Branży Prostowników i Ładowarek - prostownik.com

§ 1 
WSTĘP
 1. Regulamin Portalu Branży Prostowników i Ładowarek - prostownik.com (zwany dalej Portalem) to strona internetową znajdująca się pod adresem internetowym www.akubiz.biz wraz ze wszystkimi jej podstronami i podserwisami, oraz serwisy znajdujące się pod innymi adresami, a związane tematycznie i funkcjonalnie ze stroną www.prostownik.com
 2. Administratorem Portalu (zwanym dalej Właścicielem) jest firma:  ROBERT MAZUREK  z siedzibą w Szczecinie przy ul. IWASZKIEWICZA 101/7,Numer identyfikacji podatkowej NIP 8171450240.
 3. Niniejszy regulamin, wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część Regulaminu, (zwany dalej Regulaminem) określa warunki korzystania i funkcjonowania Portalu z uwzględnieniem praw i obowiązków zarejestrowanych Użytkowników Portalu oraz praw i obowiązków Właściciela Portalu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal.§ 2 
REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
 1. Rejestracja w Portalu jest bezpłatna i jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Wszystkie serwisy i usługi Portalu wymagające logowania, są dostępne po uprzedniej rejestracji w Portalu. Rejestrując się użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich serwisów portalu akubiz.biz, które wymagają logowania. Niektóre z usług należy aktywować samodzielnie w profilu użytkownika.
 3. Rejestracja użytkownika dokonywana jest po podaniu nazwy wyświetlanej, adresu e-mail i hasła oraz po weryfikacji przez aktywację linku przesłanego na podany w rejestracji adres e-mail.  
 4. Dane uzupełniane są w „Edycji profilu”.  Podawanie uzupełniających danych o użytkowniku jest nieobowiązkowe.
 5. Użytkownik dodając dane w profilu, gwarantuje, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę konta.
 6. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość dokonywania edycji i usunięcia swoich danych.
 7. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia wpisu Użytkownika bez podania przyczyny i konieczności informowania o tym fakcie Użytkownika.
 8. Użytkownik może całkowicie usunąć swoje konto za pośrednictwem administratora serwisu, przesyłając prośbę o usunięcie konta na adres: info@prostownik.com
 9. Zabrania się udostępniania danych dostępowych do konta Użytkownika osobom trzecim.
 10. Rejestrując się w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych w formularzach danych teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o "Ochronie Danych Osobowych" z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 833) oraz ustawą z dnia 18.07.2002r. (DZ.U. nr 144 poz. 1204) "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".
 11. Rejestrując się w Portal prostownik.com Użytkownik oświadcza, iż zgadza się na otrzymywanie drogą elektroniczną od Właściciela Portalu, oraz innych firm związanych z nim ważną umową, informacji handlowych zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną  (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z dnia 18.07.2002 r.) oraz informacji związanych z funkcjonowaniem portalu akubiz.biz
 12. Właściciel Portal prostownik.com zastrzega sobie prawo przeprowadzania mailingu oraz prowadzenia marketingu telefonicznego na adresy e-mail oraz numery telefonów i faksów wpisane w Katalogu (zgodnie z Ustawami z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne oraz z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 13. Rejestrując się w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Portal wszelkich artykułów, zdjęć i innych wartościowych informacji i materiałów umieszczanych przez Użytkownika w zasobach Portalu. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do ich przenoszenia, kopiowania, edycji i umieszczania na swoich stronach www, blogach, w swoich publikacjach elektronicznych i drukowanych. Nie dotyczy  materiałów dostarczanych przez Użytkowników w ramach usług, których szczegółowy regulamin stanowi inaczej oraz oznaczeń firmowych zastrzeżonych podlegających prawu patentowemu, a umieszczanych we wpisach katalogów firm.

 

§ 3 
ZASADY OGÓLNE
 1. W zakresie obsługi, pomocy Użytkownikom i kontroli ich działań, osobami reprezentującymi Portal są: odpowiedzialni za stronę techniczną – Administratorzy, oraz odpowiedzialni za stronę merytoryczną – Moderatorzy serwisów
 2. Decyzje Administratora lub Moderatora serwisu wobec działań Użytkowników są ostateczne. Nie zastosowanie się do decyzji Administratora lub Moderatora serwisu może wiązać się z sankcją do całkowitej blokady konta włącznie.
 3. Niedozwolone jest:
  1. promowanie przez Użytkownika innych stron Internetowych oraz publikowanie jakichkolwiek form reklamowych, poza strefami płatnych reklam i przeznaczonymi do tego polami w katalogach Portalu
  2. wielokrotnego umieszczania tych samych zdjęć, treści czy innych elementów, za wyjątkiem stałych elementów identyfikujących jak np. podpis, awatar itp.   
  3.  publikowanie treści, które nie przekazują informacji, niezgodnych z tematem i nie będących wartościowymi z merytorycznego punktu widzenia np. sztucznie generujące ruch, służące pozycjonowaniu w wyszukiwarkach itp.
  4. zamieszczanie danych kontaktowych (poza polami do tego przeznaczonymi), takich jak numer Gadu-Gadu, adres e-mailowy, nr telefonu, itp. oraz innych informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać sposób bezpośredniej komunikacji z Użytkownikiem,
  5. używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, umieszczanie treści obraźliwych wobec innych osób,
  6.  umieszczania materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
  7. umieszczania materiałów, informacji, odnośników oraz sum kontrolny do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie osób trzecich.
  8. stosowania znaków „wzbogacających” treść typu *`^ w dodawanych wpisach.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie na stronach portalu informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem:
  1. treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej (Art. 23 Kodeksu Cywilnego oraz Art. 194-196 Kodeksu Karnego),
  2. treści pornograficznych czy uznanych powszechnie za społecznie niewłaściwe,
  3. treści zawierających wulgaryzmy (Art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.),
  4. treści propagujących alkohol (Art. 2.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.) oraz środki odurzające, narkotyki (Art. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.).
 5. Administratorzy i Moderatorzy mogą edytować, modyfikować, przenosić do dowolnego działu, usuwać wpisy Użytkowników w przypadku:
  1. gdy chcą wzbogacić informację o treść, zdjęcie lub odnośniki internetowe,
  2. gdy informacja zawiera niedozwolone znaki, treść pisana jest dużymi literami lub wpływa na estetyczny wymiar portalu,
  3. gdy wiadomość obniża ogólny poziom portalu,
  4. została napisana w sposób niezrozumiały (niepoprawna pisownia, liczne błędy ortograficzne, użycie slangu młodzieżowego),
  5. została napisana w nieodpowiednim dziale,
  6. została napisana przy braku związku z tematem,
  7. jest niezgodna z regulaminem Portalu.
 6. Portal nie ma obowiązku poinformowania strony zainteresowanej o działaniach moderacyjnych wykonanych na danej wiadomości czy temacie.
 7. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie materiałów w zamieszczonych na stronach portalu w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody zarządzającego prawami Portalu, jest zabronione.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, umieszczonego w Portalu. Jednocześnie oświadcza, że osoby, których wizerunek umieścił w Portalu, udzieliły takiego zezwolenia.
 9. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Portalu, są prawdziwe i  nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.
 10. Wszelkie naruszenia praw autorskich i osobistych prosimy zgłaszać na adres e-mail:  info@prostownik.com podając odpowiedni link.
 11. Użytkownicy Portalu mogą zgłaszać wszelkie uwagi oraz pytania dotyczące działania Portalu na adres e-mail: info@prostownik.com
 12. Prośby o możliwość wykorzystania materiałów należy przesłać na adres e-mail: info@prostownik.com Szczegóły wykorzystania materiałów ustalane są w każdym przypadku indywidualnie z zarządzającym prawami portalu.
 13. Komentarze na blogach są moderowane przez twórców blogów.
 14. Portal prostownik.com nie ponosi odpowiedzialności za opublikowanie, bądź też nieopublikowanie komentarza na blogach.

 

§ 4 
FORUM
 1. Każdy zarejestrowany Użytkownik może wyrażać swoje opinie na forum tematycznym.
 2. Szczegółowe zasady korzystania z forum określone są w Regulaminie Forum Portalu prostownik.com (zamieszczony na forum)§ 5 
ZASADY ZAMIESZCZANIA REKLAM
 1. Zamieszczanie reklam w Portalu jest odpłatne.
 2. Cena reklamy ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia na podstawie obowiązującego cennika.
 3. Możliwe jest udzielanie rabatów i upustów ustalanych indywidualnie dla każdego reklamodawcy.
 4. Cennik Reklam podawany jest bez uwzględnienia podatku VAT.
 5. Portal akubiz.biz zastrzega sobie prawo do negocjacji cen emisji reklam i innych usług.
 6. Rozpoczęcie świadczenia reklamy i innych usług przez portal akubiz.biz następuje na podstawie zlecenia w formie pisemnej, zawierającego dokładne dane podmiotu zlecającego oraz potwierdzającego przedmiot i warunki zlecenia, zgodnie z przedstawioną przez Portal ofertą.
 7. Pośrednicy reklamowi zlecający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są odpowiedzialni wobec portalu akubiz.biz za regulowanie należności wynikających z przyjętych zleceń reklamowych.
 8. Zabrania się zamieszczania reklam o treści naruszającej prawo lub dobre obyczaje.
 9. Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Właściciela Portalu są natychmiastowo usuwane.
 10. Publikowane na stronach Portalu prostownik.com informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Portal akubiz.biz nie bierze odpowiedzialności za ich treść.§ 6 
KATALOGI FIRM
 1. Internetowy katalog firm – akubiz.biz (określany dalej nazwą - Katalog) służą do publikacji informacji o firmach i instytucjach, stanowią integralną część Portalu prostownik.com.
 2. Umieszczanie wpisów w Katalogu jest w wariantach: bezpłatne oraz płatne i dostępne dla wszystkich Użytkowników Portalu
 3. Warunkiem dokonania wpisu w Katalogu jest rejestracja w Portalu i akceptacja regulaminu Portalu.
 4. Zabrania się duplikowania wpisów. Dane jednej firmy/podmiotu mogą być wprowadzone tylko raz. Wielokrotne wpisy będą usuwane.
 5. Użytkownik może zaklasyfikować wpisywaną firmę/podmiot do kilku kategorii jeżeli pokrywa się to z rzeczywistością.
 6. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość dokonywania edycji wpisanych przez siebie danych.
 7. Katalog jest moderowany. Opublikowanie w Katalogu nowych danych, lub ich zmiana, następuje po akceptacji przez Moderatorów Katalogu.
 8. Portal zastrzega sobie prawo do odrzucenia, modyfikacji, usunięcia wpisu oraz ograniczenia lub zablokowania dostępu bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkownika.
 9. Użytkownik oświadcza, że dane wpisane przez niego do Katalogu są zgodne ze stanem faktycznym. Portal nie odpowiada za treści wprowadzone do Katalogu przez Użytkowników.
 10. Dane uzyskane z Katalogu są udostępniane każdemu Użytkownikowi serwisu internetowego i mogą być wykorzystywane z pewnymi ograniczeniami:
  1. Dostęp do bazy danych za pomocą oprogramowania nie będącego zwykłą przeglądarką internetową stanowi złamanie warunków niniejszego regulaminu oraz jest przesłanką do stwierdzenia naruszenia przepisów ustaw.
  2. Niedozwolone jest wykorzystanie informacji uzyskanych z bazy danych do przeprowadzania korespondencji seryjnej, niezależnie od jej charakteru i treści.
  3. Niedozwolone jest odpłatne bądź nieodpłatne udostępnianie informacji uzyskanych z bazy danych osobom trzecim, a także publiczne udostępnianie bądź rozpowszechnianie tych informacji. Użytkownik może sporządzać wydruki z bazy danych wyłącznie na swoje potrzeby.
 11. Fakt obecności adresu i innych danych kontaktowych w bazie danych Katalogu nie oznacza zgody Portalu, Użytkownika, ani podmiotu którego dotyczą na otrzymywanie od innych Użytkowników Katalogu nie zamówionej korespondencji i w związku z tym nie zwalnia użytkownika bazy danych od ewentualnej odpowiedzialności karnej, przewidzianej w Art. 24 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tzw. "antyspamowej").
 12. Właściciel Portalu podejmie wszelkie starania, aby zapewnić Użytkownikom jak najwyższą jakość serwisu, nie ponosi jednak odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Użytkownika mające związek z korzystaniem z Katalogu, a spowodowane błędnymi informacjami zawartymi w bazie danych lub niewłaściwym funkcjonowaniem sieci Internet, bądź straty powstałe w wyniku działań osób trzecich.
 13. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo możliwości zaprzestania świadczenia usługi Katalogu w dowolnym momencie za powiadomieniem Użytkowników.
 14. W innych przypadkach dotyczących bazy danych Katalogu, a nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402).

 

§ 7
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
 1. Właściciel oraz Administratorzy dołożą wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Portal prostownik.com;
  2. problemy w funkcjonowaniu Portal prostownik.com, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administratorzy ani Właściciel przy zachowaniu należytej staranności nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec;
  3. niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu korzystanie z portalu akubiz.biz przez Użytkowników;
  4. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie informacji udostępnionych przez Użytkowników Portalu;
  5. przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Administratorów i Właściciela Portalu;
  6. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratorów i Właściciela Portalu.
 2. Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem Portalu może podejmować tylko i wyłącznie Właściciel.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych materiałów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz  niepublikowania materiału bez podania przyczyny.
 4. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Portalu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Portalu, udzielanymi poradami, opiniami o Portalu i innych, co do których uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
 5. Portal akubiz.biz nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.
 6. Portal akubiz.biz dokłada wszelkich starań, aby treści w portalu były aktualne, kompletne, prawdziwe i zgodne z prawem, mimo to informacje zawarte w portalu powinny być indywidualnie sprawdzone i przeanalizowane przez Użytkownika. Portal prostownik.com nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Portalu.
 7.  Portal prostownik.com nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu i/lub Serwisów informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 8. Dane zewnętrzne jak: meteorologiczne, kursy walut, ceny matali oraz inne są dostarczane od zewnętrzynych dostawców, wobec czego Portal prostownik.com nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość prognoz pogody zawartych na stronach Portalu.
 9. Regulamin Portalu obowiązuje od momentu opublikowania. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Właściciela Portalu, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu.

 

Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.

1 grudzień 2013r.

Robert Mazurek